Finn Öhlund
f. 1979, Uppsala

Finn Öhlund har, vid sidan av mera traditionella konstuttryck som måleri, teckning och video, i perioder även intresserat sig för folkkonst, graffiti och psykedelisk konst. Rent konceptuellt har han på senare tid både teoretiskt och experimentellt utforskat bildens kommunikativa egenskaper i abstraktionen – alltså konstens fortfarande inte särskilt klarlagda ”magiska” påverkan på oss genom vårt medvetandespektras olika nivåer och möjligheterna som detta kan innebära.


Finn Öhlund har studerat konst vid Idun Lovén och Wiks folkhögskola. Förutom det egna konstnärskapet har Öhlund i hög grad intresserat sig för samarbetsprojekt och kuratorsverksamhet.

Alla verk av Finn Öhlund

Visar 1 - 12 av 12 konstverk