×

tomte och troll

tomte och troll

Vi har fått in två nya, förunderliga tryck av multikonstnären Finn Öhlund. Tomte och Troll hänger samman i färg och format, men är frambragda i två – i tid och rum – skilda konstnärliga sammanhang. Bildernas estetik är resultatet av experimenterande med olika pigment och öl som bindemedel. De är skapade i en slags målerisk yogaövning. Därefter är de tryckta som risograftryck i två respektive fyra färger på stenciltryckeriet Knust i Nijmegen, Nederländerna.

En risograf är en japansk kopiator från 1980-talet som har kommit att bli mycket populär i konstnärskretsar. Kopiatorn laddas med stenciler och varje färg har sin egen trumma och trycks i ett eget lager. Det gör att resultatet blir mycket mer än en vanlig kopia och tekniken ger stort utrymme för experimenterande. 

Se alla verk av Finn Öhlund här