×

Att tänka på när du köper konst på nätet

Fler och fler säljer konst på nätet och verken kan kosta från någon hundralapp upp till många tusentals kronor. Vad behöver du som kund veta för att kunna ta ställning till pris och kvalitet?

Här kan du läsa om:
- Frågor att ha med i bakhuvudet när du ska köpa konst på nätet
- Hur ed. art arbetar med urval och prissättning

Köpa konst på nätet

Hur ska du som kund veta vad som är rimligt att betala för ett konstverk i upplaga? Vi har ställt samman en liten lista med frågor att ha med vid konstköpet, som kan vara avgörande för om priset känns rimligt.

Är verket unikt eller är det gjort i upplaga?

Självklart betalar du olika summor om du köper ett verk som finns i ett exemplar gentemot om du köper ett verk som är gjort i upplaga. Konstnären som ligger bakom verket ska ju ha pengar för både tid, omkostnader och utbildning, som vilken yrkesperson som helst. Det fina med verk i upplaga är ju just att vi kan bli fler som delar på kostnaden för ett konstverk genom att göra det i flera exemplar. Marknaden för original är en hel vetenskap och den lämnar vi därhän för att ägna oss åt upplagor, det vi här på ed. art är experter på.

Är upplagan begränsad och numrerad, eller finns hur många exemplar som helst?

Upplagans storlek kan variera kraftigt, och ibland görs konstverk i obegränsad upplaga. Du betalar mer för ett verk i liten upplaga än i stor upplaga. Ibland görs verk av kända konstnärer i större upplaga för att kunna få ner priset och därmed göra verket tillgängligt för fler, medan en mindre känd konstnär kanske jobbar i en liten upplaga och då hamnar priset på de två verken på samma nivå.

Lär dig mer om upplagor

Är upplagan signerad av konstnären eller ej? Är själva verket signerat eller får du med ett certifikat?

Verk som säljs i upplaga bör vara signerade av konstnären för att säkerställa att konstnären faktiskt varit involverad i processen att ta fram konstverket. Signaturen, som bör sitta på själva konstverket, fram- eller baksida spelar ingen roll, visar inte bara att konstnären har kontroll på att upplagan är så stor som den ska vara, utan också att konstnären har sett varje enskilt tryck och godkänt det. När man trycker upp upplagor är det ofta en tryckare som producerar trycken, utifrån ett provtryck som konstnären och tryckaren gemensamt har tagit fram. Men efter att tryckningen är klar bör konstnären komma in och signera alla verk, för att säkerställa att trycken svarar mot konstnärens förväntningar.

Får du i stället signaturen på ett certifikat innebär det att tryckaren/företaget du köper konstverket av vill slippa ta in konstnären vid varje tryckning. Detta sker ofta när man jobbar med digitala utskrifter, eftersom man med denna teknik ofta trycker ut bladen vartefter man säljer dem. Då får konstnären i stället signera en mängd papper som sedan fogas till de blad man printar ut vid en eventuell försäljning. Det innebär att konstnären inte sett just ditt konstverk.
Är upplagan en reproduktion av ett original eller finns det bara som upplageverk?

Inom konsttryck pratar vi om originalgrafik kontra reproduktioner. Grafik är ett samlingsnamn för alla typer av konsttryck, och originalgrafik innebär att trycken är gjorda i begränsad upplaga och inte är reproduktioner av original, utan är konstverk i sin egen rätt. Det där brukar alltid vara snårigt, för vad är en reproduktion? Jo, om du har en målning i olja på duk, fotar av den, piffar upp den lite digitalt och sedan printar ut den för att sälja den i upplaga, då är det en solklar reproduktion. Ett originalgrafiskt verk är antingen gjort i någon av de klassiska tryckteknikerna där konstnären jobbar direkt på en stock, sten eller plåt som man sedan trycker ifrån, vilket gör att konstverket inte kan finnas på något annat sätt, eller så är det gjort digitalt och utprintat, men så pass arbetat i datorn (antingen helt datagenererat eller inscannat och sedan kraftigt datamanipulerat) att det har ett helt eget uttryck och inte kan ses som en kopia av ett original. Reproduktioner bör vara billigare än original, med tanke på arbetsinsatsen från konstnärens sida och verkets unikitet.

I vilken teknik är verket gjort? Handtryckt eller ej?

Om trycktekniker kan du läsa mer i ed. arts tryckskola. Inom originalgrafiken finns de klassiska tryckteknikerna som exempelvis etsningar, screentryck och litografi, men även digitala utskrifter kan ingå här. Det avgörande är om upplagan är begränsad samt att verket inte är en reproduktion. Hur verket exakt är framställt har idag i de flesta fall ingen påverkan på priset, men kanske borde det ha det? Etsningar och torrnålar är alltid handtryckta, där plåt färgats in för hand, papper fuktats och körts tillsammans med plåten genom en tryckpress. Arbetet bakom ett enskilt tryck kan mätas i timtal och går inte att jämföra med digitala processen där en maskin gör hela jobbet. Även screentryck och litografier kan vara handtryckta, men måste inte vara det.

Läs mer om trycktekniker

Vilken typ av papper och pigment är använda?

Det som avgör om ditt verk får ett långt liv är kvaliteten på de material som det är gjort av: färg och papper. Papper gjort av trä innehåller syror som gör att det gulnar och blir skört med åren. Papperet måste därför vara syrafritt – antingen tvättat så att mängden syra minimerats, eller gjort av annat material än trä. Där är bomull det vanligaste. Även färgpigmenten tappar i lyster och ton om de inte är av hög kvalitet. Hur ska man då veta hur ens konstverk är tryckt? Ja, det är inte helt lätt att veta. Köper du exempelvis en etsning kan du vara nästan helt säker på att det är tryckt på bomullspapper och tryckt med färg gjord på åldersbeständiga pigment. Köper du däremot en digital print är det inte alls lika självklart. Där får du lita till en försäkran från säljaren, helt enkelt.

Är verket nyproducerat (förstahandsmarknaden) eller säljs det av en tidigare köpare (andrahandsmarknaden)?

Det finns en stor andrahandsmarknad för grafik och verk hos exempelvis auktionshusen på nätet betingar ofta låga priser. Det kan gå att fynda verk av fantastiska konstnärer för nästan ingenting, medan det kan finnas verk av samma konstnär på förstahandsmarknaden för högre priser. Skillnaden är att konstnären och/eller konsttryckaren får betalt om du köper ett verk på förstahandsmarknaden. Konstnären och tryckaren ska ha en slant för sitt arbete med varje enskilt blad, särskilt i de fall där bladen är handtryckta. Köper du av auktionshus så får den tidigare köparen den största delen av kakan.
Så jobbar ed. art

Hur görs urvalet av verk hos ed. art?

Vi försöker hitta ett brett utbud med olika typer av motiv och uttryck, men av hög kvalitet. Det gör vi dels genom att samarbeta med etablerade tryckare och gallerier, dels genom att själva leta reda på intressanta konstnärer. Vi agerar på förstahandsmarknaden, vilket innebär att verken alltid kommer direkt ifrån den som producerat dem, inte från en tidigare köpare. Därmed finns inget mått av spekulation i verksamheten, vi köper inte billigt för att sälja dyrare, utan betalar en fast andel till producenten, i nästan alla fall efter att verket har sålts.

Varför finns det tjugo verk av en konstnär och bara ett av en annan?

Konstnärer jobbar på väldigt olika sätt med tryck. Vissa kanske har tryck som sitt främsta medium, medan andra har gjort ett blad, en gång, inbjuden av en tryckare. ed. art jobbar både direkt med konstnärer som gjort många tryck och med tryckare som gjort samarbeten med en mängd konstnärer, men få tryck per konstnär.


Hur sätts priserna?

Priset på ett verk sätts av konstnären i samarbete med ed. art och eventuella tryckare och gallerister. Priset kan bero på en mängd olika faktorer. Det handlar förstås om hur etablerad konstnären är och hur stor efterfrågan är, men även om vilken typ av tryck det handlar om, hur stor upplagan är, hur tekniskt komplicerad verket är att framställa och så vidare. 

Är priserna inklusive moms?

Priserna som anges på ed-art.se är inklusive 25% moms. Företag kan bokföra konstinköp för mindre än 10.000 kr som förbrukningsinventarier, det går alltså bra att dra momsen på mindre konstköp. 

Kommer mitt verk att vara en bra investering?

Värdet på konst kan gå både upp och ner. Konst på papper har sällan ett bra andrahandsvärde. Vi råder dig att köpa konst främst för att du vill omge dig med intressanta bilder som gör livet lite rikare och se på kostnaden på samma sätt som när du köper en ny soffa, det vill säga inte som pengar du senare ska få tillbaka utan pengar som du betalar för att få en trevligare vardag.