Thomas Hansson
f. 1984, Svedala

Thomas Hansson intresserar sig för bilder och de visuella element de är byggda av. Trots det lyser det avbildande med sin frånvaro i många av hans verk. I alla fall vid första anblick. Själv ser konstnären sitt måleri som avbildande; figurationen har avlägsnats, men ramverket finns kvar. Att skapa en bild är för Hansson en intuitiv process där görandet blir ett sätt att tänka – rummen byggs av olika rytmer, intensiteter och rörelser; de spår som konstnären lämnar efter sig.


Våren 2016 erhöll Thomas Hansson en Master of Fine Arts från Konsthögskolan i Umeå. Han har ställt ut bland annat i Stockholm, Umeå och Malmö, men även utanför Sverige. 2016 tilldelades han Ann-Margret Lindells grafikstipendium, vilket blev en introduktion till grafikens värld. 


Aktuellt

Alla verk av Thomas Hansson

Visar 1 - 13 av 13 konstverk