×

mellantillstånd

I sina förenklade, monokroma teckningar av interiörer, hus och djur berättar Morten Schelde sina historier. Ofta befinner de sig i ett mellantillstånd – inte obehagliga, men heller inte inbjudande, inte aggressiva men inte vänliga. I det här tillståndet finner konstnären en sorts frihet.

Som ung arbetade Morten Schelde med måleri, men så bytte han staffliet mot ett skrivbord, penseln mot penna, och plötsligt hände något. Det var som att sänka tempot; att göra en teckning tar lång tid och det passade Morten Scheldes sätt att arbeta. Därefter har teckning varit hans främsta uttryckssätt. Därför passar även litografin honom utmärkt – han byter bara papperet mot en sten eller ritfilm när han ska arbeta med sina upplagor.

House on the hill tecknad på den litografiska stenen

Husen har blivit något av signaturverk för Schelde, redan på konsthögskolan arbetade han med en serie hus från sin uppväxtort.

– Jag tänker mig att det händer något därinne i husen, som vi inte helt kan föreställa oss. När jag tittar på ett hus tänker jag på allt som utspelar sig därinne. All den födelse, död, kärlek och uppfyllande av drömmar. Allmänna saker, men ögonblick av stor betydelse för den enskilda. 

House on the hill har, precis som många av Scheldes hus, en lite spöklik, gåtfull air. Titeln är lånad från en klassisk skräckfilm. 

– Jag dras till sådana här gåtfulla hus. Jag såg den på en resa i Skagen, där det ligger ända i norr, som landets nordligaste, yttersta hus. Huset byggdes i början av 1900-talet, och arkitekturen är inspirerad av ett schweiziskt gökur. Huset byggdes om och användes av tyskarna under kriget. Nu fungerar det som sommarstuga.

The end of dinosaurs/The Bird Connection under tryckningen på Hjørring Grafisk Værksted

Förutom hus figurerar också djur ofta i Morten Scheldes bildvärld. De är ”totemdjur” som i många fall symboliserar något annat

– Som människor projicerar vi oss själva på de här djuren. I bilderna transformerar djuren sig till något i oss, som vi kan spegla oss i.

Titeln på ugglelitografin The end of dinosaurs/The Bird Connection syftar på den vetenskapliga forskning som visat att fåglar härstammar från dinosaurier. Här finns en referens till det kända Twin Peaks-citet ”The owls are not what they seem” men också till ett större sammanhang där konstnären vill lyfta det mystiska och symboliska. 

Morten Schelde signerar Asleep at sea och The end of dinosaurs/The Bird Connection

I Asleep at Sea, avbildas en sovande kvinna, och runtom henne förvandlas täcket till ett hav med ett seglande skepp. En typisk Morten Schelde-bild, där drömmar och vakenhet, undermedvetet och medvetet, det övernaturliga och det jordnära fogas samman.

Se alla verk av Morten Schelde här

Vissa av Morten Scheldes citat är hämtade ur en intervju med mads Damsbo i boken Tegningens alfabet 

Litografierna har tryckts hos Hjørring Grafisk Værksted, en av Danmarks främsta litografiska verkstäder.