Annette Hammarén
f. 1956, Stockholm

För Annette Hammarén är ingången till ett verk oftast det nära – en plats som hon känner väl, som är viktig och som bär på minnen. Det kan vara skogen, dungen eller ån. Under skapandeprocessens gång kan skogen bli ogenomtränglig, tjärnen djup och mörk, ån en brusande fors. Hammarén arbetar med måleri och grafik. I grafikarbetet är det vid tryckpressen det mesta händer, när färgen målas eller valsas på plåten och bilden blir till. Många av Hammarén tryck är därmed unika, eftersom färgen lagts på plåten på olika sätt för varje tryck.


Annette Hammarén bor och verkar i Billsta utanför Stockholm. Hon är utbildad vid Konstfack och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Alla verk av Annette Hammarén

Visar 1 - 22 av 22 konstverk