×

att sätta typer

att sätta typer

Vi är glada att presentera nya tryck av Lina Nordenström, vid sidan av de blad vi har här på ed-art.se sedan tidigare. Boktryck har varit Lina Nordenströms fokus de senaste tio åren. Namnet till trots, handlar det inte nödvändigtvis om att trycka böcker. På engelska heter det letterpress, men inte heller det är ett särskilt rättvisande namn, eftersom det inte nödvändigtvis handlar om att trycka bokstäver (letters). Det är helt enkelt en tryckteknik, som i praktiken öppnar upp för en stor bredd av möjligheter, både när det gäller text och bild.

Nordenströms utgångspunkt på senare tid har varit handsättning och att utgå ifrån det ”formförråd” –  typsnitt, tecken och linjer i trä, bly och mässing – som finns tillgängliga i den boktrycksverkstad i Uttersberg, Västmanland, som hon driver tillsammans med maken Lars Nyberg, också han konstnär.

– Att använda sig av det befintliga formförrådet ger en naturlig estetisk begränsning och därmed utmaning, men även en självklar referens till den grafiska branschens historia, som också är en historia om vår samhällsutveckling, utifrån ett demokratiperspektiv – yttrandefrihet och publicering – vilket jag tycker är intressant, säger Lina Nordenström.

Arbetet med handsättning bygger på återanvändning av konkreta bokstäver och former, som har levt sitt liv i decennier på olika tryckerier.

– Jag uppfinner inte mitt formförråd, jag använder mig bara av det som redan finns, på motsvarande sätt som vi gör när vi formulerar oss i skrift: 29 bokstäver är allt vi behöver. Vi behöver inte uppfinna nya bokstäver för att kunna uttrycka oss.

Att komponera satser, med boktrycksverkstans formförråd som utgångspunkt, kräver en systematik som också möjliggör en närmast matematisk noggrannhet.

– Samtidigt finns en slumpfaktor med i spelet, inte minst på grund av typernas och matrisernas olika grad av slitenhet. Tryck och färgmängd måste kalibreras och minsta justering blir avgörande för resultatet. Genom arbetsprocessen lär jag successivt känna mitt material och hittar på den vägen ett visuellt uttryck, som känns spännande.

För Lina Nordenström är balansen mellan det läsbara och det abstrakta uttrycket en intressant utmaning:

– Ibland får de typografiska formerna ett eget liv. Andra gånger är det texten som dominerar, den läsbara innebörden.

Se alla verk av Lina Nordenström här