Björn Wessman
f. 1949

Som samtida landskapsmålare intar Björn Wessman en särskild plats i svenskt konstliv. Hans kraftfulla, färgmättade landskap har alla en omisskännelig wessmansk prägel. Naturen är den eviga inspirationskällan i ett måleri som ofta landar precis på gränsen mellan konkret och abstrakt.


Wessman studerade vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm, med examen 1981. Han har också bakgrund som litteraturvetare och hans verk ackompanjeras inte sällan av text. Hans verk finns idag i alla stora svenska museisamlingar och hans utställningshistorik är omfångsrik, nyligen med en stor utställning på Millesgården på Lidingö.

Alla verk av Björn Wessman

Visar 1 - 1 av 1 konstverk