Eva Beierheimer
f. 1979, Graz, Österrike

Eva Beierheimer är en österrikisk konstnär bosatt i Sverige sedan 2007. Fysiska, kognitiva och textuella strukturer ligger ofta till grunden för hennes verk. Hon använder sig till exempel av geometriska schabloner och upprepar och varierar dessa för att skapa abstrakta former. Hon använder även text som material till konstverkets form. I grafiken nyttjar hon tryckprocessens möjlighet att skapa former genom att addera många lager på varandra. Det resulterar i serier av unika tryck där samma plåtar kombinerats på olika sätt, i stället för fasta upplagor.


Eva Beierheimer arbetar i olika discipliner såsom installation, skulptur, grafik, teckning och mediakonst. Hon är utbildad i Österrike samt på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Förutom egna projekt samarbetar hon ofta med andra. 


Aktuellt

Offentlig utsmyckning: Fridhemsplans tunnelbanestation, 2016 (tillfällig installation)

Webbwww.evabeierheimer.net

Fler bilder

Alla verk av Eva Beierheimer

Visar 1 - 30 av 36 konstverk