monotypi

På ed-art.se har vi fyllt på med monotypier inför hösten. Monotypier är tryck som bara finns i ett exemplar, där konstnären lägger färg direkt på en helt obehandlad plåt, för att sedan överföra färgen till papperet genom att köra papper och plåt genom en tryckpress.

För att förstå arbetet bakom varje verk, fick ed. art följa med Raha Rastifard till tryckverkstaden och vara med under en arbetsdag. Raha arbetar i detta fall med en lite annorlunda typ av tryckpress, nämligen en offsetpress där färgen först överförs på en gummirulle, som sedan rullas över papperet. 

Färgen förbereds genom att tas ur burken och valsas ut på arbetsbordet. 

Färgen överförs sedan på plåten. I detta moment har konstnären stor frihet att använda olika metoder för att påföra färgen, vilket ger skilda resultat i det slutgiltiga trycket.

Raha använder utöver oljefärg även ett slags oljekritor.

Papperet läggs på plats.Höjden på plåten och gummirullen ställs in. Detta kommer att avgöra hur mycket av färgen som rullen tar med sig till papperet.

Gummirullen rullas över plåten, tar med sig färgen och rullas sedan över papperet.

Resultatet! Från varje plåt kan – i Rahas fall – flera avdrag göras, men alla blad blir olika eftersom olika mycket färg finns kvar på plåten.

Plåten efter att den är förbrukad. Nu ska den och alla verktyg rengöras!

Papperet på tork.

Mer om Raha Rastifard

Monotypier är generellt lite dyrare än tryck i upplaga, just med tanke på det arbete som ligger bakom och att verket inte går att reproducera. ed. art säljer monotypier av flera svenska konstnärer. Under fliken Konstverk går det att filtrera ut alla monotypier:

Alla monotypier hos ed. art