smaragd

Nu lanserar ed. art ett nytt verk av Charlotte Gyllenhammar: Smaragd. Precis som i verket Rubin från 2017 granskar Gyllenhammar ädelstenen i närbild. Den enskilda ädelstenen visas upp, parallell med bildytan. Facetter och ljusbrytningar återger smaragdens mångkantighet med kristallisk skärpa.

Smaragden står för fruktbarhet och pånyttfödelse som i vårens gröna, men även trohet och minne. Den är den kanske mest mytomspunna av alla ädelstenar. Det var den egyptiska regenten Cleopatras favoritsten. Den grekiske filosofen Hermes Trismegistus' smaragdtavla, redogör för hur man framställer De vises sten; det ämne som alkemisterna använde för att omvandla oädla metaller såsom bly, till guld. Detta är allegorier för utvecklingen av människans medvetande, från omedveten – bly – till medveten – guld. Smaragdtavlan berättar om slutmålet för de hermetiska lärorna – att omvandla och höja sitt medvetande till guld; det vill säga att nå illumination.

Smaragden har en annan struktur än både rubin, safir och diamant, en hexagonal struktur, med små inneslutningar, vilket gör den betydligt skörare. Därför har den en egen slipning med avtrubbade hörn; smaragdslipningen. I verket Smaragd ser vi en så kallad cushion cut. Den har 16 hörn, dubbelt så många som oktagonen.

Tillsammans utgör Rubin och Smaragd ett par. En röd och en grön sten. Som två lanternor på ett nattligt hav, rött för babord och grönt för styrbord. De utgör en helhet som motsatser i färglärans spektra.

Charlotte Gyllenhammar fascineras av ädelstenen som både symbol, konkret materia och värde. Sedan 90-talet har hon fört in ädla metaller och stenar i både skulptur och film. I verket Olydnad, 1997, finns ett litet silverkar infattat med röda granater. I ”pojke,flicka” från 1999 bär pojken ett slags attribut, en negativ sfär i silver, infattad med gula safirer. Sfären är skulptur och smycke samtidigt.  Ädelstenen är det mest komprimerade av material, det äldsta och hårdaste av all jordisk materia, bestående av sammanpressat kol. De utgör enligt Gyllenhammar ett slags koncentrat av tid, bildat under en geologisk och ofattbar tidsrymd. Ädelstenen är sluten och genomskinlig samtidigt.

Köp verket här.

Smaragd, digitalt pigmenttryck, 2019, upplaga: 80

Rubin, digitalt pigmenttryck, 2017, upplaga: 80