regn

Vi på ed. art är glada att presentera två nya litografier av Johan Björkegren. I de nya litografierna Källan och Meditation utgörs motivet av regn som faller på vatten. Själv beskriver konstnären verken såhär:

"Vattenytan blir den tunna hinnan mellan den skenbara verkligheten och det undermedvetna framtiden och historiens parallellvärld, en öppning till själslig rening och glömska där sinne, minne och tid upplöses i oändligheten. För att citera Rutger Hauers replikant Roy i filmen Blade Runner från 1982 'All those moments will be lost in time, like tears in the rain'"

Genom ett upprepande av teknik och motiv kan Björkegrens bilder nästan gränsa till det abstrakta. I sitt konstnärskap arbetar han i en romantisk tradition kring ämnen som förgänglighet, minne, saknad och tid; en längtan efter något för alltid förlorat - ofullständiga bilder där det okända ruvar bakom den vita pappersytan. Läs mer om konstnären här.

Tryckarbetet är utfört av Lumphé litografiska, en av Sveriges främsta litografitryckare. Upplagorna om vardera 30 ex är signerade och numrerade av konstnären. Konstnären har tecknat på ritfilm, och motivet förs därefter över fotografiskt till litografiska plåtar. Vill du läsa mer om trycktekniker, kan du göra det här.

Meditation

Johan Björkegren "Meditation" 2018 Köp verket här.

Källan

Johan Björkegren "Källan" 2018 Köp verket här.