litosession

Till hösten lanserar vi ett samarbete med Linn Fernström. I samband med att hennes stora utställning på Galerie Forsblom öppnar i augusti, lanserar vi fyra nya litografier, tryckta av Lumphé Litografiska i Stockholm. Följ med till tryckverkstaden för att se hur verken skapas:

Fernström arbetar på ritfilm, vilka sedan överförs fotografiskt till plåtar. En ritfilm/plåt för varje färg som ska tryckas. 

Plåten måste rengöras från orenheten innan tryckfärgen läggs på och papperet körs genom tryckpressen.

Björn Lumphé förbereder trycksessionen

Det är dags att trycka den orange plåten!

Linn Fernström och Björn Lumphé ser över ett av de första provtrycken av den orange plåten. Funkar resultatet?

Tryckpressen

Det är kul när det går bra (vilket det så klart inte alltid gör)

Massor av tryckfärg att välja på