topputsikt

Under hösten 2017 arbetade Roger Metto hos litotryckaren Sibirien lito för att ta fram en ny litografi för ed. arts räkning. Nu är den redo att visas upp för världen! Det är en bild i klassisk Metto-anda, som på ett figurativt plan frammanar känslan av människans litenhet inför en storslagen men mystisk natur, men samtidigt är en ren övning i abstrakt färghantering där Metto arbetar med de möjligheter som den litografiska konsten erbjuder.

Roger Mettos egen uppväxt i Kirunas fjällvärld har påverkat honom att vilja berätta om det vidsträckta landskapet kring staden, med sina överväldigande bergsmassiv längs horisonten; från stadens belägenhet i en bergssluttning syns hela fjällvärlden i ett vidsträckt panoramaformat i alla väderstreck. 

Allt arbete med litografin har gjorts som måleri och teckning i svartvitt på ritfilmer, för att sedan fotografiskt överföras på plåtar. En stor del av arbetet görs under själva tryckprocessen då färgerna prövas mot varandra. Resultatet blev en litografi i tio färger där tryckytan mäter 70x50cm.

Se och köp verket

Roger Metto under arbetet med en av ritfilmerna som ligger till grund för litografin

Roger Metto är utbildad vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm och finns idag, efter år av aktiv utställningsverksamhet, representerad i de stora svenska museernas samlingar. Han har gjort flera offentliga utsmyckningar. Konstnärens senaste stora utställning var på Bildmuseet i Umeå sommaren 2017. 

Tryckare Måns Heidvall vid tryckpressenAnci på Sibirien lito förbereder en plåt inför tryckningFärgerna trycks plåt för plåt