rubin

Under Affordable Art Fair presenterar ed. art ett nytt konstverk av Charlotte Gyllenhammar. I verket granskar Gyllenhammar ädelstenen i närbild. Ädelstenar har återkommit i flera verk under hennes konstnärskap. Här visar hon upp den enskilda ädelstenen, parallell med bildytan. Facetter och ljusbrytningar återger rubinens mångkantighet med kristallisk skärpa.

Det går att spåra användandet av ädelstenar tillbaka till Gyllenhammars fallande/hängande kvinnor. Genom dessa betraktar konstnären tyngdlagen och det mänskligas villkor. Johannes Nordholm skriver i Gyllenhammars katalog från 2015: ”Kvinnofiguren fördjupar uttryckskraften i Gyllenhammars teman. Döden tycks ingå i en stämsång med skönheten. I Night Descend, 2014 gestaltar hon en kvinnokropp med de svarta kjolarna i en kupa runt överkroppen. Hon blir en upp och nedvänd kalk, som häller ut sin svärta i jorden, i en inversion av kvinnan som behållare av liv. 

Plaggens veckade konturer samlar sig runt huvudets svarta punkt som liknar en pupill. Formerna flyter på bildplanet som utslagna näckrosor, måleriskt förhöjda och exakta måltavlor. Deras likhet med ögon tycks ha föresvävat Gyllenhammar. I ett uttalande har Gyllenhammar sagt att hon ser hjässan som ett öga.”

Gyllenhammars Night Descend utställd på Thielska galleriet

Ädelstenen är också ett slags öga, en transparent och slipad glaskropp. Ögat är infattat i ansiktet som en ädelsten. I antika skulpturer infattade man safirer och rubiner i ögonvitans elfenben. 

Sedan 90-talet har Gyllenhammar fört in ädla metaller och stenar i både skulptur och film. I verket Olydnad, 1997, finns ett litet silverkar infattat med röda granater. I ”pojke,flicka” från 1999 bär pojken ett slags attribut, en sfär i silver infattad med gula safirer, som är skulptur och smycke samtidigt.  Hon är fascinerad av ädelstenen som både symbol, konkret material och värde.

Ädelstenen är det mest komprimerade av material, det äldsta och hårdaste av all jordisk materia. Diamanten bildas av hårt sammanpressad kol, ett slags koncentrat av tid. Ofta skapar Gyllenhammar kontraster mellan material; jord och silver, lera och porslin, betong och guld.

Fakta om Charlotte Gyllenhammars nya verk:
Titel: Rubin
Teknik: Högkvalitativt digitalt pigmenttryck
Upplaga: 80

Se och köp verket