ritrobot

Nu har vi fått in nya verk av Patrick Wagner! Varje verk är unikt och är skapade med hjälp av en den speciella polargrafen.

En polargraf är en ritrobot som har utvecklats av Sandy Noble från Skottland. Det är en ganska enkel maskin som använder en penna, några motorer, strängar, en liten arduinohjärna och ett dubbel-trianguleringskoordinatsystem för att rita de bilder som matas till den. Resultatet blir analoga ritningar skapade med en maskinhandskrift.

Patrick Wagner använder ofta ett återkommande tema i sitt konstnärskap, ett tema där samtiden möter medeltiden. Detta tar sig uttryck bland annat i skelett som avbildas i dödsdansmotiv – bilder där skelett tycks leva vidare efter döden, ofta dansande.

Även Wagners användande av  en moderna ritroboten, går att koppla till processen bakom medeltida bokillustrationer, där grunden utgörs av ritningar som senare handkolorerats eller blir försedda med bladguld. Han beskriver själv att han ”njuter av det här uppdaterade antika tillvägagångssättet enormt, och det är kul att se det lilla robotarbetet på en storformatsritning.”

Patrick Wagner "The Thinker (2)", 2017. Se verket här.

Patrick Wagner "Let's take a walk". Se verket här.

Patrick Wagner "The Waiters (3)". Se verket här.