×

Christina Henrysson

Thin places - Martyr's Bay

Läs mer om Christina Henryssons projekt Thin Places här

Teknik: Etsning Upplaga: 12 År: 2016 Mått, papper: 36 x 23 cm Mått, tryck: 15 x 15 cm

Pris: 2 240,00 kr

Mer om ramar

I sitt konstnärskap arbetar Christina Henrysson ofta i en växelverkan mellan fotografi och måleri eller grafik där ämnen som transparens, rörelse och ljus är återkommande element. Det synliga och det osynliga, förnimmelser; motsatser som mörker och ljus, tyngd och lätthet återfinns här. Det är oftast inte objektet i sig som är intressant utan ytan, rörelsen och ljuset. Hon inspireras av impressionismen där intresset för det som finns mellan ögat och objektet – transparensen – är det viktiga. Ofta börjar hon genom att betrakta verkligheten genom kameran, och närmar sig sedan motivet ytterligare genom att bearbeta det genom måleri eller grafik; vaskar fram en abstrakt kvalitet ur någonting mer konkret.

Christina Henrysson är utbildad vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm, med en vidareutbildning inom grafik. Hon är verksam i Stockholm.

→ Läs mer om konstnären


Alla verk av Christina Henrysson


Du kanske också gillar