Malou da Cunha Bang
f. 1982

Malou da Cunha Bangs arbeten undersöker vad fysiska rum faktiskt betyder och hur de påverkar oss. Fokus ligger på de berättelser som rummen kan förmedla och atmosfären de andas. Det som skildras, framför allt i film och grafik, byggs av kända element som vi känner igen och är trygga med. Dessa element vänds sedan ut och in för att skapa tvetydiga emotionella landskap där det som kändes tryggt blir otryggt och det välbekanta blir kusligt. Negativa handlingar, historierna bakom dem och spåren de lämnar är viktiga intressen för konstnären. Det omfattar både förövare av våldsbrott, de spår som dessa handlingar lämnar hos andra och på en plats, liksom mer systematiskt våld som sanktioneras av rättsväsendet och beslutsfattande. 


Malou da Cunha Bang erhöll en Master of Fine Arts från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2016. Hennes tryck som avbildar rättsväsendets rum mottogs mycket väl på examensutställning.


Fler bilder

Alla verk av Malou da Cunha Bang

Visar 1 - 24 av 24 konstverk