Olle Bonniér
f. 1925, Los Angeles, d. 2016

Olle Bonniér är ofrånkomlig i den svenska abstrakta konstens historia. Med en närvaro som sträcker sig från debuten under 1940-talets mitt ända fram till dags dato. Bonniér har genom sin karriär experimenterat med både politiskt, figurativt måleri, och komplexa ljusexperiment, men det nonfigurativa måleriet med en exakt känsla för balans och rytm är det han är mest känd för.


Bonniér arbetade som springschas och dräng samtidigt som han studerade måleri bland annat på Isaac Grünewalds målarskola i Stockholm. 1947 deltog han i ”Ung konst” på galleri Färg och form, en utställning som gav upphov till epitetet ”1947 års män” där Bonniér alltså ingår. 1993 erhöll han Prins Eugen-medaljen för framstående konstnärlig verksamhet.

Alla verk av Olle Bonniér

Visar 1 - 3 av 3 konstverk