Karen Gabel Madsen
f. 1961

Karen Gabel Madsens måleri har beskrivits som multiexponeringar av kultur och natur. Måleriet står och väger mellan abstraktion och figuration och i Madsens motivvärld innesluts både landskap och arkitektur, ofta broar, stationer eller till och med lyftkranar, som smälts samman med ett över- eller underliggande lager av lövverk eller andra element från naturen. Men människan är frånvarande, vilket skapar en ödesmättad och mystisk stämning i bilderna.


Karen Gabel Madsen har ställts ut över hela Danmark och även mycket i Skåne. Verk återfinns i flera viktiga danska samlingar samt bland annat hos svenska Statens konstråd.


Fler bilder

Alla verk av Karen Gabel Madsen

Visar 1 - 2 av 2 konstverk