Tobias Törnqvist
f. 1978, Vänersborg

Tecknandet är grunden i Tobias Törnqvists konstnärskap; fascinationen inför att ett streck med en penna kan vara början till ett berg eller grus under ett hus. Återkommande teman är natur och konstruktion; rum och platser där djur och människor vistas. För Törnqvist har bilderna ofta en självbiografisk sida och tar gärna sin början i något sakligt, för att sedan förändras under arbetsprocessens gång och sluta i något oväntat.


Tobias Törnqvist gick ut Konstfack 2008 och har efter det varit projektelev inom grafik på Kungliga konsthögskolan. Teckning, collage och grafik är hans främsta arbetssätt. Han har ställt ut bland annat på Bror Hjorths hus i Uppsala.

Alla verk av Tobias Törnqvist

Visar 1 - 13 av 13 konstverk