Carin Ellberg
f. 1959, Stockholm

I Carin Ellbergs värld tar associationer och tankebanor ofta fysisk form. Ett objekt övergår genom ringlande, slingriga former i ett annat. På så vis hänger Ellbergs litografier ihop med hennes skulptur. Många förknippar hennes namn med offentlig skulptur, särskilt verket ”Det femte elementet” i Gävle. Det många meter höga, rosa verket tar sin början i ett kvinnohuvud som övergår i en fåtölj, som i sig blir en lampa och sedan en tvåhövdad figur. Skulpturen har rönt stor uppmärksamhet och blivit mycket omdebatterat.


Men Carin Ellberg är också en konstnär som ställts ut flitigt på muséer och gallerier, både i Sverige och runtom i världen. Hon är utbildad på Kungliga konsthögskolan med examen 1989. Idag finns hennes verk i Moderna museets såväl som Malmö konstmuseums samlingar.

Alla verk av Carin Ellberg

Visar 1 - 2 av 2 konstverk