Ernst Billgren
f. 1957, Danderyd

Ernst Billgren är målare, skulptör, grafiker, författare, designer, ständig debattör och estradör. Han har under hela sin karriär ifrågasatt konstvärlden och dess stela normer, både genom val av motiv i den egna bildvärlden, där folkhemskitsch är ett vanligt inslag, och genom böcker som ”Vad är konst?” och romanen Kommittén, en deckare om svenskt konstliv. Genom åren har Billgrens egen konstnärsroll kommit att bli en viktig del av hans konstnärskap.


Ernst Billgren studerade vid Valands konsthögskola i Göteborg, med examen 1987. Idag är han en av Sveriges namnkunnigaste konstnärer som med sin roll som upphöjd outsider intar en särställning inom svenskt konstliv.

Alla verk av Ernst Billgren

Visar 1 - 2 av 2 konstverk