×

signaler

Ingenting kommer från ingenting. Allt kan härledas från något annat. I Erik Jeors Signal-svit har friktionen mellan andra konstnärers verk blivit utgångspunkten för de egna. Signal-sviten består av åtta digitala teckningar, där konstnären har förmått ursprungsverkets synfält att föras vidare i transformationen av det befintliga verket till det nya, den andres och det egna. En tredimensionell dialog uppstår – varifrån det kommer, till det nya och vidare till betraktaren.

Varför? Frågan återför Jeor själv till den mer allmänna frågan om vad konst egentligen är till för. Hans svar blir att gestalta ett betraktande av sina närmaste – vidare till andra – sig själv, sin existens och på så sätt förmedla sina erfarenheter.

Detta är Erik Jeors första grafikprojekt, och den nya sviten skiljer sig väsentligt från de akvareller han blivit känd för. I måleriet sker gestaltningen med utgångspunkt från färgens egen logik, gravitation och fysiska tyngd. Men samma konstnärliga logik finns kvar; Jeor är mån om att hans verk ska vara tillgängliga, att väcka en känsla snarare än en tanke, att vara betraktarens följeslagare snarare än guide.

Alla åtta teckningar har en konstnärlig eller bildlig förebild som verket står i dialog med, tillsammans med betraktaren: Kom och se!

Signal 01. Hannah Weiner Signal Flag Poems S.M.S. No. 3. 1968. Taget från det internationella signalflaggsalfabetet för sjöfarten, där varje flagga har ett eget namn: A Alfa, B Bravo, R Romeo, J Juliet.

Signal 02. Hermetiska diagram, navigeringskartor, da Vincis anteckningsböcker och baklängesskrift

Signal 03. Karl Nawrot's bok, "Mind walks", 2019.

Signal 04. Ellsworth Kelly “Smoke from Chimneys, Automatic Drawing from Rue de Blainville”, 1950.

Signal 05. Tidvattendiagram och medeltida kosmografier.

Signal 06. Tantriska målningar från Rajasthan ”Dance of Energy”.

Signal 07. Semaforalfabetet, ett system för att skicka meddelanden genom att hålla armarna eller två flaggor eller poler i vissa positioner.

Signal 08. Det internationella signalflaggs-alfabetet för sjöfarten, en fransk plansch från första världskriget.