ramexperterna

Vet du hur en ram blir till? Nej, tänkte väl det. Det visste knappt vi på ed. art innan vi gjorde ett studiebesök hos vår rammakare Ramverkstan på Birger jarlsgatan i Stockholm. Den viktigaste lärdomen? Att det är ett otroligt hantverk som tar tid.

Vi gjorde en liten video efter vårt besök. Den kan du se här nedan, och därefter finns hela dokumentationen i text och bild.

På Ramverkstan jobbar Robert och Jonas. Båda började jobba med inramningar på 80-talet och det syns. Alla rörelser sitter i händerna och det går otroligt fort. Ändå tar det sin dryga tid att få ihop en ram - det är 10-15 moment som alla innehåller en massa delmoment. I den här artikeln har vi försökt dokumentera hela processen för att tydliggöra vad en handsnickrad ram är, varför den kostar mer och framförallt varför det blir så snyggt! Vi får följa med både när en ram med passepartout och metallist görs och när en lådinramning med trälist blir till. 

Välkomna ner i Ramverkstans källare! Här finns trä- och metallverkstan där lister kapas och limmas. Vi ska börja med att måtta till en trälist.

Uträkningen på ramens storlek är gjord. Nu ska listen klippas, för list sågas inte utan klipps i en särskild maskin.

Blev det en bra klipp? Ja, då, nu ska de fyra bitarna sättas ihop.

Men först tas ”skägget” av trä som blir vid klippet bort med en vass kniv

En limdutt på änden, sedan fogas listbitarna ihop. Många ramverkstäder använder sig av en spikmaskin, men Ramverkstan spikar för hand, två spik i varje hörn. Det blir bättre och hörnen tightare, menar Robert. Spikmaskinen skjuter in ett stift underifrån vilket skapar ett tryck uppåt, vilket kan skjuta isär listbitarna, medan hammaren spikar från sidan vilket fogar dem tätare samman. 

Försök själv att få till raka hörn av två träbitar hemma. Här visar hantverksskickligheten verkligen sitt rätta ansikte. På någon minut har Robert spikat ihop en perfekt kvadrat med fogar som är knappt synliga. 

Samtidigt ska metallisten kapas i en såg. Det gäller att täcka öronen för här blir det ett himla liv!

Fyra bitar färdiga att foga samman.