nya fernström-verk

I samband med att en av Sveriges mest älskade konstnärer – Linn Fernström – öppnar en stor separatutställning i Stockholm, släpper ed. art fyra nya tryck av konstnären. I de nya litografierna känner vi igen Linn Fernströms särpräglade uttryck - färgrika figurer och djur mot en ljus bakgrund; symbolladdade bilder där tolkningen är högst individuell och där vi som betraktare både kan läsa in ljus och mörker.

Läs hela intervjun med Linn Fernström från Sköna hem här (öppnas som pdf i nytt fönster).

Om upplagorna

Tryckarbetet är utfört av Lumphé litografiska, en av Sveriges främsta litografitryckare. Upplagorna om vardera 150 ex är signerade och numrerade av konstnären. Läs mer om tryckprocessen och se bilder från verkstaden

Målande, litografi, 55x41cm, upplaga 150. Köp här

I självporträttet Målande sitter en kvinna på golvet med palett i handen. En skapande lek pågår, där kvinnan målar av apan, medan tigrarna leker i bakgrunden bland blommorna.

Vit elefant, litografi, 57,5x41cm, upplaga 150. Köp här

Vit elefant är en orientalisk symbol för tur. I bilden syns lekande pojkar, uppgrävda eller nergrävda. Från elefantens rygg styr en figur över de andra med hjälp av marionettrådar.

Flicka med rör, litografi, 57,5x41cm, upplaga 150. Köp här

Flicka med rör ser vi en rikt smyckad flicka som håller något mycket viktigt i sin hand.

Elefant med barlast, litografi, 57,5x41cm, upplaga 150. Köp här

Elefant med barlast har lasten trillat av eller hissats ned och ligger utspridd runt elefanten och dess förare.